План роботи методичного об`єднання вчителів російської мови та світової літератури на 2012/2013 навчальний рік

І. Вступ. Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів російської мови та світової літератури за 2011/2012 навчальний рік. Завдання методичного об’єднання на 2012/2013 навчальний рік

У 2011/2012 н. р. члени методичного об’єднання працювали над розв’язанням першочергових завдань навчання та виховання учнів за сучасних умов. З урахуванням рівня організації навчально-виховного процесу, особливостей учнів члени ШМО працювали над вирішенням наукової, методичної та виховної проблем.

Наукова проблема: забезпечення високого рівня якості та творчих здібностей учнів на основі високого рівня професіоналізму вчителя у світлі вимог закону України „Про загальну середню освіту”, національної доктрини розвитку освіти України.

Методична проблема: „Модернізація навчально-виховного процесу за рахунок впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання як умови самовдосконалення вчителя і самореалізації учня” та «Формування здорової та творчої особистості на уроках мови та літератури у системі особистісно-орієнтованого навчання».

Виховна проблема: створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, спрямованих на поліпшення розумових та фізичних можливостей, оволодіння знаннями та вміннями з основ наук.

Протягом навчального року кожен вчитель методичного об’єднання працював над власною методичною проблемою (див. план роботи МО). Методичне об’єднання вело роботу за планом, який відображає навчальну та позакласну роботу з російської мови та зарубіжної літератури. План роботи МО передбачав:

1. проведення навчальних та позакласних заходів із предметів;

2. підготовка та проведення учнівських предметних олімпіад;

3. участь вчителів МО у проведенні шкільних педагогічних читань, у виставці-ярмарки передових педагогічних ідей та технологій;

4. участь вчителів у проведенні предметних днів, фестивалю знань.

Кожен вчитель МО мав власний методичний паспорт, в якому спланував роботу у 2011/2012 н. р.

У 2011/2012 н. р. методичне об’єднання провело 5 засідань, на яких розглядалися важливі питання роботи вчителів - предметників, наприклад робота вчителів із розвитку творчих здібностей та вмінь учнів, навчально-методичне забезпечення та його ефективне використання у навчально-виховному процесі, результативність позакласних заходів з предметів, огляд новинок методичної та наукової літератури, підготовка матеріалів до проведення предметного тижня з російської мови та світової літератури та ін.

На порядку денному розглядалися наступні питання:

1.Обговорення і затвердження плану роботи МО на 2011/2012н.р. 2.Визначення методів і форм роботи з обдарованими дітьми.

3. Виховна роль літератури. У чому вона полягає та як її реалізувати на уроці.

4.Формування громадянської компетентності учнівської молоді в процесі вивчення світової літератури.

5. Формування поняття «наскрізна тема художніх творів» та методи, прийоми і види робіт, що сприяють його опануванню.

Крім того на засіданнях МО розглядалися поточні питання роботи:

1. Аналіз підсумків роботи та успішності, якості знань учнів за 1-2 семестри, за 2011/2012 н. р.

2. Плани роботи на семестр.

3. Обговорення відкритих уроків.

4. Організація виконання програм та повторення навчального матеріалу.

Результати роботи методичного об’єднання.

І. Предметні олімпіади:

З метою сприяння широкому залученню обдарованої молоді до інтелектуальних змагань, розвитку здібностей учнів, організації систематичної навчальної роботи із здібними учнями 22 жовтня в школі було проведено I тур учнівської олімпіади з світової літератури. Всього в олімпіаді взяли участь 30 учнів 7-11 класів. Після проведення олімпіади були підведені підсумки, випущені блискавки, визначені переможці олімпіади.

Плотніков А., учень 11-А кл., посів ІІ місце, , Русінова А, учениця 10-Б кл. посіла ІІІ м. /вчитель Корсунова І.В./ у районному етапі олімпіади із світової літератури та російської мови.. Загальне місце у районному рейтингу – 10, у порівнянні з минулим навчальним роком знищився рейтинг у районній олімпіаді .

Учні школи ( Авраменко К. – 8-А, Прісіч Ю.- 9-А, Русінова Н. – 10-Б, Скляренко Д. – 11-А) приймали участь у районному конкурсі знавці російської мови. Русінова Настя посіла ІІ місце та приймала участь у міському конкурсі знавців російської мови.

Бобирєва Анна (10-А) – переможець районного етапу щорічного обласного конкурсу знавців російської мови серед учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл.

Гринько Іван (11-А) – переможець районного етапу літературного конкурсу «Харків 2030: погляд у майбутнє».

ІІ. Участь вчителів м\о у проведенні шкільних педагогічних читань, у виставці-ярмарку передових педагогічних ідей та технологій.

З метою підвищення рівня поінформованості та готовності до впровадження особистісно- орієнтованого навчання і виховання за єдиною для району тематикою відвідано 2 семінари, вчителі методичного об’єднання брали участь у роботі районної педагогічної майстерні.

У системі проводилось взаємовідвідування уроків. Окрім цього для визначення проблем, які є найбільш значущим для вчителів російської мови та зарубіжної літератури, провели анкетування, яке показало, що найбільш актуальним для нашого методичного об’єднання є питання щодо впровадження групових форм навчання в системі роботи вчителя.

Вчитель Каширіна Т.Г. у 2011 р. відвідувала курси підвищення кваліфікації. Протягом року вчителі проводили відкриті уроки . З метою підвищення фахової майстерності та впровадження педагогічного досвіду в навчально-виховний процес проводили творчі тижні.

ІІІ. Участь у проведенні предметного тижня з російської мови та світової літератури

Предметний тиждень з російської мови та світової літератури був проведений 22.11.-26.11.2011 з метою збагачення учнів новими знаннями культурного і загальнолюдського, мовного і літературного характеру, формування національної самосвідомості школярів та розвитку їх творчих здібностей. Заздалегідь був складений план проведення декади. Головними завданнями проведення предметного тижня є:

- популяризація російської мови та світової літератури як шкільних предметів і суміжних з ними дисциплін;

- розвиток інтересу учнів до світової літератури і читання;

- поглиблення і поширення знань учнів з російської мови та світової літератури;

- сприяння розвитку читацької культури учнів;

- виявлення літературно обдарованих дітей;

- організація неформального учнівського спілкування, сприяння самоствердження та самоорганізації школярів;

- обмін досвідом, поповнення методичної скарбнички педагогів.

Учні 5-11 класів випустили яскраві, змістовні стіннівки, в бібліотеці створено тематичну виставку “Твори М.В.Гоголя” та проведено конкурс кросвордів за творами М.В.Гоголя.

Щоденні заходи носили творчий, виховний і пізнавальний характер. Різноманітність заходів мала великий вплив на учнів, розвивала інтерес та зацікавленість до позакласної роботи. Всі вчителі брали участь у проведенні заходів декади російської мови та світової літератури. На високому науково-методичному організаційному рівні були проведені:

- брейн-ринг за творами М.В.Гоголя , Сидоренко З.С.;

- заочна екскурсія по гоголівських місцях , Корсунова І.В.;

- «Розумники й розумниці» (сторінками гоголівських творів), Каширіна Т.Г.;

- лінгвістична гра «Російська - на 12!», Корсунова І.В..;

- КВК по прислів’ям та приказкам «З народного джерела», Каширіна Т.Г.;

- КВК знавців російської словесності «Світ фразеологізмів», Сидоренко З.С.

Позакласні заходи розкрили вміння, творчі здібності, активну життєву позицію учнів, їхню любов до мови, закріпили знання програмового матеріалу, окреслили перспективи подальшої самостійної праці школярів .

Підсумки роботи методичного об’єднання.

1. Результати роботи МО вчителів російської мови та світової літератури вважати задовільними.

2. Результативність навчання учнів із предметів у 2011/2012 н. р. в середньому не нижче 50%.

3. На належному рівні були проведені позакласні заходи із предметів.

4. Поліпшити роботу м/о з питань підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, вмінь, навичок.

6. Підсумки участі в районних олімпіадах вважати проведеними на задовільному рівні, враховуючи досягнутих результатів учнів.

Планування роботи методичного об’єднання на 2012 /2013 н. р.

1. Спланувати роботу ШМО на основі аналізу роботи МО у минулому навчальному році на 2012/2013 н.р.

2. Удосконалити роботу вчителів МО щодо забезпечення високого рівня якості та творчих здібностей учнів.

3. Удосконалити проведення уроків російської мови та світової літератури шляхом особистісно- орієнтованої системи навчання.

4. Продовжити позакласну роботу з предметів.

5. Впроваджувати нові інформаційні технології у викладанні російської мови та світової літератури.

6. Вивчати узагальнювати та організувати обмін досвідом роботи вчителів методичного об’єднання.

7. Брати участь у проведенні районних, обласних семінарах з метою підвищення педагогічної майстерності вчителів методичного об’єднання.

8. Дбати про шляхи та методи вдосконалення індивідуальної роботи з обдарованими учнями.

9. Продовжити роботу по оснащенню кабінетів російської мови та світової літератури.(№9,23, 32).

11. Приділяти більше уваги за виконанням рішень засідань МО.

Цього навчального року педагогічний колектив школи працюватиме над методичною темою:

„Вдосконалення уроку як засіб розвитку особистості вчителя та учня”.

Науково-методична проблема району:

«Колегіальний пошук шляхів модернізації навчально-виховного процесу за рахунок впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання і виховання для соціалізації дитини як умови самовдосконалення вчителя і самореалізації учня на основі особиснісно-орієнтованого навчання і виховання»

Тема методичного об’єднання вчителів російської мови та зарубіжної літератури - ,, Формування здорової та творчої особистості на уроках мови та літератури у системі особистісно-орієнтованого навчання».

З цією метою :

1. Постійно вдосконалювати педагогічну майстерність,

продовжувати розвивати творче ставлення до педагогічної

праці.

2. Спрямовувати роботу на формування здорової та творчої

особистості.

3. Впроваджувати в практику роботи інтерактивні форми

навчання учнів.

4. Формувати в учнях читацьку культуру, творчі здібності, критичне

мислення, навички самостійного аналізу та аргументованого

оцінювання прочитаного.

5. Освоїти використання мультимідійних технологій навчання

на уроках зарубіжної літератури.

6. Працювати з обдарованими дітьми / підвищити рівень підготовки

учнів до олімпіад із зарубіжної літератури/.

7. Постійно підвищувати науково-методичний рівень, знайомитися

з досвідом роботи вчителів району, міста переможців

Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року».

8. Взяти участь у проведенні декади педагогічної майстерності

листопад 2012 року.

9. Провести предметний тиждень

листопад 2012 року.

10. Взяти участь у роботі районних педмайстерень з російської

мови та світової літератури

протягом року.

11. Підвищувати професійну майстерність учителів:

протягом року.

12. Взяти участь у роботі районних семінарів з російської мови

та світової літератури :

протягом року.

ІІ. Тематика засідань методичного об’єднання вчителів російської мови та світової літератури

на 2012/2013 навчальний рік

І засідання, серпень

№ з/п Тематика засідання Відповідальний Примітка
1 Про виконання плану роботи методичного об’єднання вчителів російської мови та світової літератури за минулий рік та обговорення плану роботи на 2012/2013 навчальний рік Корсунова І.В
2 Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання російської мови та світової літератури в 2012/2013 н.р. Шевцова О.М..
3 Аналіз навчальних програм, підручників на 2012/2013 н.р. Каширіна Т.Г.
4 Обговорення календарно - тематичних планів з російської мови та світової літератури на І семестр 2012/2013 н.р. Корсунова І.В
5 Обговорення програм та календарно – тематичних планів для індивідуального навчання учнів. Корсунова І.В
6 Затвердження плану роботи МО на 20122013 навчальний рік Корсунова І.В.
7. Обговорення програми для проведення зовнішнього незалежного оцінювання зі світової літератури Корсунова І.В.
8. Про готовність кабінетів до нового навчального року. Корсунова І.В.
9. Ознайомлення з новими надходженнями до шкільної бібліотеки художньої, методичної та навчальної літератур. Шкільний бібліотекар
10. Вироблення рекомендацій

ІІ засідання, жовтень

№ з/п Тематика засідання Відповідальний Примітка
1 Визначення методів і форм роботи з обдарованими дітьми. Корсунова І.В.
2 Організація та проведення І, ІІ турів Всеукраїнських учнівських олімпіад з російської мови та світової літератури. Корсунова І.В.
3 Обговорення та затвердження завдань І етапу конкурсу знавців російської мови Корсунова І.В.
4. Планування і підготовка предметного тижня з російської мови та світової літератури. Корсунова І.В.
5 Інформація про атестацію вчителів. Шевцова О.М.
6 Огляд новинок методичної, психолого-педагогічної літератури. Сидоренко З.С.
7 Затвердження тематики навчальних екскурсій Суслопарова О.Є.
8 Вироблення рекомендацій.

ІІІ засідання, грудень

№ з/п Тематика засідання Відповідальний Примітка
1 Компетентнісний підхід до вивчення світової літератури в загальноосвітній школі Корсунова І.В
2. Работа с текстом на уроках русского языка как средство формирования коммуникативной компетенции учащихся Чмарова О.М.
3 Підсумки проведення І, ІІ турів Всеукраїнських олімпіад з російської мови та світової літератури., конкурсу знавців російської мови Корсунова І.В.
4 Виконання навчальних програм, календарних планів, контрольних робіт за І семестр. Шевцова О.М.
5 Педагогічна адаптація учнів 5-х класів до навчання в основній школі Корсунова І.В
6 Обговорення календарних планів, графіка контрольних робіт на ІІ семестр. Корсунова І.В
7 Підсумки проведення Тижня з російської мови та світової літератури Корсунова І.В
8 Ознайомлення з новою психолого-педагогічною та методичною літературою. Каштріна Т.Г.
9 Вироблення рекомендацій.

ІV засідання, лютий

№ з/п Тематика засідання Відповідальний Примітка
1 Впровадження інформаційних технологій у практику викладання світової літератури Каширіна Т.Г.
2 Відвідування та обговорення відкритих уроків з теми. Творча дискусія. Обмін досвідом. Члени МО
3 Обговорення пошуків нових шляхів підвищення орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів Члени МО
4 Творчий звіт Корсунової І.В. Корсунова І.В.
5 Ознайомлення з фаховою пресою. Сидоренко З.С.
6 Вироблення рекомендацій

V засідання, травень

№ з/п Тематика засідання Відповідальний Примітка
1 Особливості міжкультурної комунікації засобами художнього тексту (специфіка вивчення перекладних художніх творів) Сидоренко З.С.
2 Аналіз якості знань, умінь і навичок учнів. Корсунова І.В
3 Звіт про участь учнів у творчих конкурсах. Корсунова І.В.
4 Виконання навчальних програм з мови та літератури за рік. Шевцова О.М.
5 Підсумки роботи методичного об’єднання за 2011/2012 навчальний рік та задачі на наступний рік. Корсунова І.В
6 Випуск методичних вісників «Майстер - клас». Корсунова І.В
7 Вироблення рекомендацій

ІІI. Заходи щодо підвищення фахової майстерності вчителів російської мови та світової літератури

Зміст Термін проведення Відповідальний Примітка
1. Опрацювати офіційні документи Міністерства освіти і науки України «Заходи щодо реалізації положень і завдань Державної програми розвитку і функціонування української мови» Вересень 2012 Вчителі російської мови та світової літератури
2. Опрацювати загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Вересень 2012 Вчителі російської мови та світової літератури
3. Відвідувати семінари для вчителів мови та літератури при НМПЦ, ХОНМІБО та РМК. Протягом року Вчителі російської мови та світової літератури
4. Брати участь учителям російської мови та світової літератури у районних та обласних виставках-ярмарках педагогічної творчості. Лютий-березень 2013 Вчителі російської мови та світової літератури
5. Опрацювати Програму з світової літератури(5-9 класи), яка буде впроваджена у 2012/2013 навчальному році Вересень 2012 Вчителі російської мови та світової літератури
6. Ознайомитися з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо викладання російської мови та світової літератури у 2012/2013 навчальному році Версень 2012 Вчителі російської мови та світової літератури
7. Опрацювати Програми для проведення Зовнішнього незалежного оцінювання зі світової літератури Версень 2012 Вчителі російської мови та світової літератури
8. Відвідувати семінари педагогічних майстерень для вчителів російської мови та світової літератури. Вересень 2012- травень 2013 Вчителі російської мови та світової літератури
9. Знайомитися з новою методичною, психологічною, довідковою літературою, фаховою пресою. Протягом року Вчителі російської мови та світової літератури
10. Організувати курсову перепідготовку вчителя Корсунової І.В. Грудень 2012 Шевцова О.М.

IV. Контроль за станом навчальних досягнень учнів

Заходи Термін проведення Відповідальний Примітка
1. Проведення моніторингових досліджень якості освіти учнів з російської мови та світової літератури Вересень, груудень 2012р., квітень-травень 2013 Вчителі російської мови та світової літератури
2. Аналіз семестрових статистичних звітів вчителів. Грудень 2012, травень 2013 Корсунова І.В.
3. Вивчення стану викладання російської мови та світової літератури: фронтально – за циклограмою роботи закладу, тематично – за річним планом роботи. Січень 2013 Корсунова І.В.
4. Проведення громадських оглядів знань учнів, конкурсів тощо Вересень - листопад 2012 Вчителі російської мови та світової літератури

V. Проблемні питання, над розв’язанням яких працюють учителі російської мови та світової літератури у 2012 / 2013 навчальному році

ПІБ учителя Педагогічний стаж Результати останньої атестації Методична проблема, над якою працює вчитель Форма завершення роботи
1. Сєнік Людмила Степанівна 28 років Спеціаліст вищої категорії, Виховна роль літератури. В чому вона полягає та як її реалізувати на уроці Доповідь на засіданні методичного об'єднання
2. Корсунова Ірина Валентинівна 29 років Спеціаліст вищої категорії, вчитель- методист Компетентнісний підхід до вивчення світової літератури в загальноосвітній школі Доповідь на засіданні методичного об'єднання
3. Сидоренко Зоя Сергіївна 30 років Спеціаліст вищої категорії, старший учитель Особливості міжкультурної комунікації засобами художнього тексту (специфіка вивчення перекладних художніх творів) Доповідь на засіданні методичного об'єднання
4. Каширіна Тетяна Георгіївна 33 років Спеціаліст вищої категорії, вчитель- методист Впровадження інформаційних технологій у практику викладання світової літератури Доповідь на засіданні методичного об'єднання
5. Чмарова Олена Миколаївна 20 років Спеціаліст Работа с текстом на уроках русского языка как средство формирования коммуникативной компетенции учащихся Доповідь на засіданні методичного об'єднання

VI. Організація позакласної роботи

У 2012/2013 навчальному році, відповідно до річного плану роботи школи методичне об'єднання вчителів російської мови та світової літератури передбачає проведення таких позакласних заходів

Зміст позакласної роботи Термін проведення/ відповідальний Примітка
1. Турнір знавців «Подорож у країну міфів» Листопад 2012 Корсунова І.В. Сидоренко З.С.
2. Літературна гра «У країні великих казкарів» Листопад 2012 Корсунова І.В.
3. КВК з теми «Фразеологія » Жовтень 2012 Корсунова І.В. Сидоренко З.С.
3. Конкурсно-пізнавальна гра «Ми - детективи» Лютий 2012 Сєнік Л.С.
4. Літературний ярмарок Лютий 2012 Корсунова І.В. СидоренкоЗ.С.
5. Відео-подорож «Пушкінськими місцями» Червень 2012 Каширіна Т.Г.

VII. Графік проведення відкритих уроків, позакласних заходів

ПІБ вчителя Клас Предмет Тема уроку, заходу Дата проведення Місце проведення Примітка
Корсунова І.В. 6-А Світова література «Сміючись, говорити правду» (підсумковий урок за темою «Байка у світовій літературі») 10.11 2021р. ХЗОШ №139
Сидоренко З.С. 8-А Світова література Давньогрецький театр та його особливості. Есхіл - видатний давньогрецький драматург 29.11. 2012 ХЗОШ №139
Каширіна Т.Г. 9-В Світова література Педро Кальдерон де ла Барка – видатний поет і драматург доби іспанського бароко. «Життя – це сон» як утілення світоглядних і художніх принципів епохи бароко 11.09. 2012 ХЗОШ №139
Чмарова О.М. 8-А Російська мова Роль обращений в речи ХЗОШ №139

VIII. Графік проведення навчальної практики та навчальних екскурсій

Предмет Зміст, тема Клас Учитель Дата проведення Кількість годин
Світова Література Корсунова Ірина Валентинівна
Світова Література Сидоренко Зоя Сергіївна
Світоваа Література Каширіна Тетяна Георгіївна

IX. Заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів російської мови та світової літератури

Заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази Виконавець Термін виконання Примітки
1. Поповнити навчальні кабінети науково-методичною літературою, дидактичними матеріалами, матеріалами щодо проведення тематичних оцінювань навчальних досягнень учнів Корсунова І.В. Сидоренко З.С. Каширіна Т.Г. Вересень- грудень 2012р.
2. Поповнити кабінети дидактичними книгами щодо проведення тематичних контрольних робіт Корсунова І.В. Сидоренко З.С. Каширіна Т.Г. Вересень 2012р.
3. Скласти картотеку методичної літератури з світової літератури та російської мови в кабінетах Корсунова І.В. Сидоренко З.С. Каширіна Т.Г. Жовтень- лютий 2012-2013р.
4. Вилучити із бібліотечного фонду застарілу та непридатну для користування літературу Корсунова І.В Жовтень 2012р.
5. Укомплектувати бібліотеку кабінетів підручниками та літературою відповідно до вимог навчальних програм: Корсунова І.В. Сидоренко З.С. Каширіна Т.Г Вересень 2012р.
6. Придбати екранно-звукові посібники, відеокасети, диски Корсунова І.В. Протягом року
7. Провести акцію «Подаруй книгу!» Корсунова І.В Грудень 2021р.
8. Забезпечити естетичний вигляд кабінетів світової літератури Корсунова І.В. Сидоренко З.С. Каширіна Т.Г. Протягом року

ПРОТОКОЛ №1

засідання методичного об'єднання вчителів

російської мови та світової літератури

29.08.2010 н.р.

Присутні – 4 чол.

Голова – Корсунова І.В.

Секретар – Каширіна Т.Г.

Порядок денний

1. Про виконання плану роботи методичного об'єднання вчителів російської мови та світової літератури за минулий рік та обговорення плану роботи на 2010- 2011 навчальний рік.

Доповідач: Корсунова І.В.

2. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання російської мови та зарубіжної літератури в 2010 – 2011 н.р.

Доповідач : Сєнік Л.С.

3. Аналіз навчальних програм, підручників на 2010-2011 н.р.

Доповідач: Каширіна Т.Г.

4.. Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 10 класах.

Доповідач: Корсунова І.В.

5. Обговорення календарно-тематичних планів з російської мови та світової літератури на I семестр 2010-2011 н.р.

Доповідач: Корсунова І.В.

6. Обговорення програм та календарно-тематичних планів для індивідуального навчання учнів.

Доповідач: Корсунова І.В.

7. Випуск методичних вісників «Майстер-клас».

Доповідач: Корсунова І.В.

8. Вироблення рекомендацій.

1. Слухали: Корсунову І.В., керівника методичного об'єднання вчителів російської мови та світової літератури, яка доповіла про виконання плану роботи методичного об'єднання вчителів російської мови та світової літератури за минулий рік.

Постановили:

- постійно вдосконалювати педагогічну майстерність, продовжувати розвивати творче ставлення до педагогічної праці;.

- спрямовувати роботу на формування здорової та творчої особистості;

- впроваджувати в практику роботи інтерактивні форми навчання уч нів;

- формувати в учнях читацьку культуру, творчі здібності,

критичне мислення , навички самостійного аналізу та аргументованого оцінювання прочитаного;

- освоїти використання мультимідійних технологій навчання на уроках зарубіжної літератури;

- конструювання уроку проводити за особистісно о

Кол-во просмотров: 1975