Ми раді вітати вас на сторінці шкільної бібліотеки!

/Files/images/images.jpg8.jpgБібліотека – море книг.
Бібліотека – храм науки.
Переступай її поріг,
Бери скарби нетлінні в руки.
Читай, мій друже, час не гай –
Весь світ великий пізнавай!

Бібліотека працює з 1971 року.
Наша адреса: вул. Гвардійців Широнінців, 40-ж. Тел. школи: 364-51-59
Електронна скринька: library139@ukr.net
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ БІБЛІОТЕКИ МОЖНА ТУТ:
Презентація бібліотеки

/Files/images/IMG_1743.JPG

"Книги - кораблі думки, які мандрують по хвилях часу і бережно несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління" (Ф.Бекон)

Шкільна бібліотека –

інформаційний центр, покликаний забезпечити інформаційні потреби
вчителів та учнів школи.
А ще бібліотека – чи не єдине місце у школі, де нема суворо регламентованого режиму життя. Тут можна подивитися журнали на перерві, пошепотіти з подругою в тихому куточку, ненавмисно, зайшовши разом із другом, побачити щось таке, за чим захочеться повернутися. Часто це єдина можливість змінити обстановку, перевести дух від заорганізованого шкільного дня.

Завідувач бібліотеки:
Резникова Юлія Вікторівна/Files/images/bbloteka/библ.JPG

"Я радію, коли бачу натхненні обличчя своїх читачів."
Тема, над якою працюю: "Модернізація діяльності шкільної бібліотеки"

Своїм читачам ми пропонуємо:

  • понад 20 000 книг художньої літератури;
  • 35 назв журналів і газет;
  • понад 13 000 примірників навчального фонду (підручники, хрестоматії);
  • користування комп'ютером та мережею ІНТЕРНЕТ;
  • свободу доступу до інформації, підбору літератури;
  • надання консультацій щодо користування довідковим апаратом бібліотеки, пошуку інформації;
  • сценарії масових заходів та бібліотечних уроків;
  • літературні свята, ігри, вікторини, зустрічі з цікавими людьми, організацію цікавих екскурсій.

Пориньте у світ цікавого, подорожуючи сторінками-закладками:

/Files/images/images.jpg 4.jpg

Новини. Огляди. Оголошення

Бібліотечний дивограй (бібліотечні заходи, уроки)

Медіатека - вчитися легко!

Читальна зала – радимо прочитати!

Книжкові виставки – фотозвіти

Творча Україна - наші літературні таланти

Читання починається в сім’ї – сторінка для батьків

Харків літературний - на пульсі часу

Календар знаменних і пам’ятних дат

Правила користування бібліотекою:

/Files/images/duty_bibliotekar.jpg
Користування бібліотекою безкоштовне.

Бібліотека обслуговує користувачів:

- на абонементі (видача друкованих видань додому);
- у читальній залі (користувачі працюють з літературою та іншими документами, які не видаються додому).

Користувачі мають право:

♦ користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;
♦ отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
♦ використовувати довідково-бібліографічний апарат: каталоги, картотеки;
♦ одержувати бібліотечно-бібліографічні та інформаційні знання, навички й вміння самостійно користуватись бібліотекою, книгою, інформацією;
♦ отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки не більше ніж на 12 днів. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів;
♦ брати участь у роботі бібліотечної ради;
♦ висловлювати свої пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки дирекції школи.

Користувачі зобов’язані:

♦ Не виносити з бібліотеки книги, які не записані у формулярі.
♦ Бережливо ставитись до друкованих творів та інших носіїв інформації, які отримують з фонду бібліотеки (не робити в них помітки, не підкреслювати, не виривати і не загинати сторінки).
♦ Користуватися цінною, в єдиному примірнику, літературою, довідковими виданнями тільки в читальному залі.
♦ При одержанні друкованих видань та інших документів з бібліотечних фондів читач повинен переглянути їх у бібліотеці і у випадку знаходження пошкоджень або дефекту попередити про це бібліотечного працівника, який зробить на них помітку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
♦ У разі пошкодження або втрати документа користувач, за домовленістю з бібліотекою, повинен замінити його аналогічним документом чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
♦ Не порушувати порядку розстановки літератури у фонді відкритого користування.
♦ Користувачі у бібліотеці мають дотримуватися тиші, порядку.

/Files/images/297.jpg

Шкільна бібліотека реалізує такі завдання:

• Якнайповніше сприяти реалізації державної політики в галузі освіти.
• Інформаційно забезпечити всі аспекти навчально-виховного процесу освітнього закладу в засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіті школярів
• Виховання інформаційної культури учнів, постійного їх прагнення до пошуку інформації, свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації.
• Навчання школярів технологій користування бібліотеками всіх типів.
• Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку.
• Інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвіллєвій (рекреативній) діяльності.
• Формування авторських програм читацького розвитку школярів, виховання свідомого, вдумливого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури.
• Усебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій; педагогізація батьківської громадськості шляхом популяризації педагогічної літератури та надання інформації про неї.
• Створення комфортного бібліотечного середовища; реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні, так і сучасні носії інформації, мультимедійні технології тощо.

КнигаФункції шкільної бібліотеки:

Освітня:


♦ Озброєння школярів методами пізнання й аналізу теоретичних положень основ наук; навичками систематичної роботи з джерелами інформації.
♦ Формування в шкільній бібліотеці фонду літератури за основними галузями знань, який би якнайповніше задовольняв освітні потреби і запити школярів, забезпечував можливість їхньої ефективної індивіду¬альної освітньої та групової діяльності.
♦ Співпраця шкільного бібліотекаря з педагогічним колективом.
♦ Долучення шкільної бібліотеки до розв'язання навчальним закладом прямих функцій навчання.

Соціальна:


♦ Допомогти учню у формуванні ціннісно-світоглядної орієн¬тації в час глибоких змін, що відбуваються в суспільстві; психологічної стійкості; уміння жити в гармонії з суспільством, природою, самим собою.

Інтелектуальна:


♦ Формування інтелектуального потенціалу держави, творчої, гуманістично орієнтованої особистості, здатної реалізувати свої природні здібності й талант, вибудувати перспективу свого інтелектуального життя.

Самоосвітня:


♦ Сприяти пізнавальній діяльності - цілеспрямованій, систематичній, керованій самим школярем роботі, необхідної для вдоскона¬лення його освітнього та інтелектуального рівня; стимулювати цей процес; надавати консультації щодо організації самоосвітньої діяльності.
♦ Якнайповніше забезпечити потреби такого школяра в літературі, яка задовольняє його пізнавальні інтереси.

Культурологічна:


♦ Поглиблення знань читачів-школярів з історії культури, культурного розвитку українського народу, нації, людства; виробляти вміння розуміти історію та культуру, традиції та цінності свого народу.

Виховна:


♦ Патріотичне виховання, формування високого рівня правової культури та законослухняності учнівської молоді, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів.
♦ Моральне виховання, що передбачає прищеплення й розвиток моральних почуттів, наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей.
♦ Трудове виховання, метою якого є формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря.
♦ Екологічне виховання, що передбачає формування високого рівня екологічної культури особистості, яка усвідомлює себе частиною природи і наділена почуттям відповідальності за неї як за національне багатство.
♦ Фізичне виховання, метою якого є утвердження здорового способу життя, повноцінного фізичного розвитку особистості.

Інформаційна:


♦ Повноцінне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; повноцінне методичне забезпечення навчально-вихов¬ного процесу; інформування батьківської громадськості; систе¬матичне ознайомлення читачів з традиційними і нетрадиційними носіями Інформації; вивчення інформаційних потреб та запитів читачів, їх повноцінне задоволення, інформаційний сервіс шкільної бібліотеки.

Ми раді бачити вас у нашій бібліотеці

/Files/images/Рисунок1.gif

з понеділка по п’ятницю:
8.30 - 12.30, 13.00 – 17.00
Субота, неділя – вихідні.
Остання п’ятниця місяця – санітарний день.

Кол-во просмотров: 133