Завдання на новий навчальний рік.

Вся система методичної роботи з вчителями включає традиційні і нетрадиційні, колективні та індивідуальні форми її організації, які взаємодіють і доповнюють одна одну. Серед них - семінари, «круглі столи», тижні педагогічної майстерності, консультації, творчі звіти. Використовуються заслуховування та обговорення доповідей, питання теоретичної підготовки з актуальних проблем навчання і виховання, практичні заняття з вчителями.

В результаті проведеної роботи підвищилась якість підготовки класних керівників до проведення виховних заходів, розширився діапазон форм та методів, які ними використовувалися.

З метою підвищення методичного рівня класних керівників проводилась наступна робота:

- теоретичні та практичні семінари за участю соціального педагога та практичного психолога: «Класне керівництво: проблема чи радість?»; « Програма «Діалог» - одна з форм роботи серед учнівської молоді України щодо здорового способу життя»; «Робота з дітьми, схильними до правопорушень, корекція відхилень у поведінці учнів»; «Педагогічна діагностика у класному керівництві»;

- взаємовідвідування класними керівниками виховних заходів;

- тиждень педагогічної майстерності класного керівника.

В школі в наявності методична база для підвищення теоретичного й практичного рівня класних керівників, що включає у себе посібники з теорії й практики виховної роботи з учнями, батьками, громадськістю, аудіо, відео, мультимедіа-матеріали. Ведеться підписка на журнали «Виховна робота», «Позакласний час», «Пані вчителька», «Педагогічна майстерня», «Класному керівнику. Усе для роботи».

З метою вивчення передового досвіду класні керівники школи відвідували засідання районних семінарів, матеріали яких розглядалися на шкільному методичному об’єднанні.

Протягом року класні керівники працюють над реалізацією та вдосконаленням таких форм роботи, які були обрані пріоритетними для їх учнівських колективів:

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові Тема ( проблема) Форма узагальнення Застосування
1. Дрозд Яніна Олексіївна Ситуаційно-рольові ігри у вихованні молодших школярів МО класних керівників Виховна година, театралізовані заходи
2. Ткаченко Ірина Володимирівна Нестандартні форми організації виховної роботи молодших школярів МО класних керівників Виховні заходи, родинні свята
3. Лужинська Валентина Адольфівна Сучасні підходи до організації виховної роботи щодо формування навичок здорового способу життя учнів у виховній системі класу МО класних керівників Родинні свята, виховні заходи, театралізовані заходи, рольові ігри, просвітницькі бесіди
4. Лазуріна Людмила Василівна Інформаційно-комунікативні форми роботи з батьками МО класних керівників Інтернет-спілкування з батьками
5. Богданова Людмила Василівна Виховання школярів на родинних традиціях МО класних керівників Родинні свята, екскурсії, спільна підготовка та проведення виховних заходів
6. Назаренко Валентина Григорівна Фізкультурно- оздоровче виховання школярів МО класних керівників Спортивні свята, виховні заходи
7. Горопашна Світлана Павлівна Екологічне виховання школярів МО класних керівників Родинні свята, екскурсії, зустрічі з батьками. виховні заходи
8. Фролова Наталія Миколаївна Формування здорового способу життя МО класних керівників Спортивні свята, виховні заходи, екскурсії
9 Герман Олена Сергіївна Інтернаціональне виховання школярів МО класних керівників Класні та шкільні свята, екскурсії, виховні заходи
10 Кулімякіна Ольга Яківна Використання інтерактивних технологій при проведенні батьківських зборів МО класних керівників Батьківські збори, консультації, практикуми
11 Верещагіна Інна Анатоліївна Анкетування як форма вивчення особистості учнів, класного колективу МО класних керівників Анкетування батьків та учнів, виховні години. години спілкування
12 Янко Олена Олексіївна Роль класного керівника в системі класного самоврядування МО класних керівників Анкетування батьків та учнів, виховні години. години спілкування, круглі столи, дебати, екскурсії
13 Лимар Альона Василівна Форми роботи із учнями щодо формування активної життєвої позиції МО класних керівників Анкетування учнів, виховні години, години спілкування, проектна діяльність, підготовка та участь в загальношкільних заходах, проведення інформаційно-прсвітницької роботи з учнями початкової школи
14 Никифорова Алла Вікторівна

Показником результатів діяльності класних керівників, а значить і роботи методичного об’єднання, є показники вихованості учнів, які визначаються класними керівниками шляхом моніторингу.

Моніторинг рівнів вихованості учнів ХЗОШ № 139

Аналіз рівнів вихованості показує, що значно зменшилась кількість учнів з «низьким» рівнем вихованості з 11% до 5,3%; збільшилась кількість учнів, які мають «достатній» та «високий» рівні вихованості, що свідчить про належний стан виховної роботи, створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей.


Кол-во просмотров: 133