Закон України "Про охорону дитинства".

Закон України "Про забезпечення організаціно-правових умов соціального захисту С та ПБП".

Закон України "Про попередження насильства в сім`ї".

Закон України "Про позашкільну освіту".

Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України".

Закон Укураїни "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС".

Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам".

Постанова КМУ "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини багатодітної сім`ї"

Конвенція ООН про права дитини

Закон України "Про загальну середню освіту"

Наказ Міністерства освіти і науки України "Щодо захисту законних прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

Постанова КМУ "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей"

Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей"

Міська Комплексна програма «Назустріч дітям» на 2011-2017 роки

Перелік урядових і галузевих документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства

Кол-во просмотров: 41