ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 139 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 139 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2016/2017 навчальний рік

НАКАЗ

Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями школи в 2016/2017 навчальному році

26.08.2016 № 156

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 №270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» (зі змінами), наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт зпідвищеною небезпекою» (зі змінами), наказів Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення проорганізацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зізмінами), від 31.08.2001 №616 «Про затвердження Положення пропорядок розслідування нещасних випадків, що сталися підчаснавчально-виховного процесу в навчальних закладах» в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу внавчальних закладах», листів Міністерства освіти і науки України від16.06.2014 №1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодоорганізації навчання перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», наказів Департаменту освіти Харківської міської ради від 14.01.2016 №6 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в закладах освіти м. Харкова у 2015 році та про завдання на 2016 рік» та від 19.08.2016 № 214 «Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями та вихованцями навчальних закладів м.Харкова у 2016/2017 навчальному році», Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 23.08.2016 № 123 «Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями та вихованцями навчальних закладів Московського району м.Харкова у 2016/2017 навчальному році» з метою організації роботи, спрямованої на запобігання дитячому травматизму

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальним за роботу щодо запобігання всіх видів дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу та у позаурочний час заступника директора з виховної роботи Коваль Н.А.

З 01.09.2016

2. Заступнику директора з виховної роботи Коваль Н.А.:

2.1. Провести роз’яснювальну роботу з вчителями та класними керівниками 1-11-х класів з питань профілактики дитячого травматизму всіх видів під час навчально-виховного процесу та у позаурочний час.

До 01.09.2016

2.2. Надавати консультативну допомогу класним керівникам з питань організації роботи щодо профілактики дитячого травматизму всіх видів .

Упродовж 2016/2017 навчального року

2.3. Оновити загальні куточки з профілактики різних видів травматизму, безпеки життєдіяльності, зокрема дотримання правил поведінки на воді, правил дорожнього руху, та майданчик для вивчення правил дорожнього руху.

До 01.09.2016

2.3. Розробити і затвердити спільно з ВДАІ з обслуговування Московського району міста Харкова ГУМВС України у Харківській області план-схему безпечного руху до навчального закладу.

До 01.09.2016

2.4. Своєчасно інформувати та надавати до управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради відповідні документи про нещасні випадки, які сталися з учнями, оформлені у відповідності до нормативних вимог.

У разі нещасного випадку

2.5.Проводити об’єктивне розслідування нещасних випадків, які сталися з учнями під час навчально-виховного процесу.

У разі нещасного випадку

2.6. Порушувати клопотання про притягнення до відповідальності винних посадових осіб за допущення нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу.

У разі нещасного випадку

2.7. Своєчасно, у телефонному режимі, протягом 1 години, інформувати районне управління освіти про випадки викликів «Швидкої медичної допомоги» для дітей на адресу навчальних закладів, з подальшими наданням докладної письмової інформації у цей же день.

Протягом 2016/2017 навчального року

2.8. Розробити і затвердити дієві плани-графіки чергування адміністрації навчального закладу та педагогічних працівників на травмонебезпечних ділянках (сходи, вестибюль, їдальня тощо), урахувавши статистику найбільш травмонебезпечних місць у конкретному навчальному закладі.

До 01.09.2016

2.9.Здійснювати дієвий контроль за організацією чергування педагогічних працівників на травмонебезпечних ділянках.

Упродовж 2016/2017 навчального року

2.10.Видавати накази по школі щодо профілактики нещасних випадків під час канікул.

Жовтень, грудень 2016 року, березень, травень 2017року

2.11. Організувати проведення спільних із працівниками цивільного захисту, правоохоронних органів інструктажів і практичних занять з питань дій у разі загрози або виникнення надзвичайних подій.

Упродовж 2016/2017 навчального року

2.12.Надавати узагальнені звіти про нещасні випадки до районного управління освіти.

Щоквартально до 26 числа

останнього місяця кварталу

2.13. Проаналізувати стан роботи із запобігання всіх випадків дитячого травматизму за підсумками І семестру і навчального року.

До 31.12.2016, 30.06.2017

2.14. Тримати під контролем виконання нормативно-правових документів, що регламентують роботу з питань запобігання дитячому травматизму, викладання курсу «Основи здоров’я».

Упродовж 2016/2017 навчального року

2.15. Здійснювати оперативний контроль за роботою класних керівників щодо профілактики дитячого травматизму всіх видів.

Упродовж 2016/2017 навчального року

2.16. Оновлювати на сайті школи розділ, що стосується профілактики дитячого травматизму.

Упродовж 2016/2017 навчального року

2.17. Тримати під контролем:

2.17.1.Своєчасність надання вчителями інформації про нещасні випадки, які сталися з учнями під час навчально-виховного процесу та у позаурочний час,а також звітність щодо наслідків нещасних випадків.

Упродовж 2016/2017 навчального року

2.17.2. Стан роботи класних керівників з питань профілактики дитячого травматизму всіх видів.

Упродовж 2016/2017 навчального року

3. Голові профспілкового комітету школи Лимар А.В.:

3.1. Розробити та затвердити план - графік чергування педагогічних працівників на травмонебезпечних ділянках (сходи, вестибюль, їдальня тощо), урахувавши статистику найбільш травмонебезпечних місць.

До 01.09.2016

3.2. Забезпечити контроль за чергуванням педагогічних працівників на травмонебезпечних ділянках (сходи, вестибюль, їдальня тощо), урахувавши статистику найбільш травмонебезпечних місць.

Упродовж 2016/2017 навчального року

4. Рижковій А.В., заступнику директора з господарчої роботи:

5.1. Посилити пропускний режим при вході і в'їзді на територію школи, пильнувати систему сигналізації.

Упродовж 2016/2017 навчального року

4.2. Проводити обходи території школи і періодичну перевірку складських приміщень на предмет своєчасного виявлення вибухових пристроїв або підозрілих предметів.

Упродовж 2016/2017 навчального року

5. Покласти персональну відповідальність на класних керівників за життя та здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу, за своєчасне інформування та надання відповідних документів про нещасні випадки, які сталися з учнями, правильність їх оформлення.

Упродовж 2016/2017 навчального року

6. Класним керівникам 1-11-х класів:

6.1. Організувати проведення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями під час навчально-виховного процесу та у позаурочний час.

Упродовж 2016/2017 навчального року

6.2. Провести бесіди з учнями щодо запобігання всім випадкам дитячого травматизму, інструктажі зі школярами на початку навчального року.

До 05.09.2016

6.3. Провести Єдиний урок з безпеки дорожнього руху.

01.09.2016

6.4. Організувати якісне чергування учнів 8-11-х класів по школі.

Упродовж 2016/2017 навчального року

6.5. Забезпечити своєчасне проведення інструктажів з черговими учнями.

З 01.09.2016

6.6. Своєчасно надавати інформацію про нещасні випадки з учнями класу та про наслідки нещасних випадків.

Упродовж 2016/2017 навчального року

6.7. Регулярно поновлювати матеріали для роботи з учнями з профілактики різних видів травматизму, безпеки життєдіяльності.

Упродовж 2016/2017 навчального року

6.8. Своєчасно робити записи про проведення бесід в класних журналах, контролювати записи про проведені бесіди в щоденниках учнів, відповідність дат.

Упродовж 2016/2017 навчального року

6.9. Розглядати питання щодо попередження дитячого травматизму та особистої відповідальності батьків за життя та здоров’я дітей на батьківських зборах.

Упродовж 2016/2017 навчального року

7. Вчителям школи:

7.1.Створювати безпечні умови для учнів під час навчально-виховного процесу.

Упродовж 2016/2017 навчального року

7.2. Не допускати порушень правил безпеки та охорони праці під час навчально-виховного процесу.

Упродовж 2016/2017 навчального року

7.3. Своєчасно проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності та охорони праці з учнями з відміткою в журналах реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з безпеки життєдіяльності.

Упродовж 2016/2017 навчального року

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Л.С.Сєнік


НАКАЗ № 214 від 19.08.2016 Департаменту освіти Харківської міської ради "Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями та вихованцями навчальних закладів м.Харкова у 2016/2017 навчальному році"

Кол-во просмотров: 42